Metale nieżelazne

Metale nieżelazne

Metale nieżelazne to określenie techniczne, które opisuje metale niezawierające stopów żelaza oraz zasadniczo innych niż żelazo. Metale nieżelazne to doskonałe przewodniki cieplne stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania, do produkcji rur, którymi przepływa ciepła woda. Z metali nieżelaznych produkowane są także same kaloryfery, żelazka czy garnki. W przemyśle motoryzacyjnym z tego rodzaju metalu wykonywane są np. chłodnice samochodowe. Mają także wiele innych zastosowań dzięki różnorodnym właściwościom fizycznym. Właśnie ze względu na ich charakterystykę, można je podzielić na różne grupy.

Podział metali nieżelaznych

Metale nieżelazne możemy podzielić na metale lekkie i metale ciężkie. Lekkie to w kolejności alfabetycznej aluminium, magnez i tytan. Aluminium i magnez to metale łatwotopliwe, natomiast tytan jest trudno topliwy.

Metale ciężkie to cynk, kadm, cyna, ołów, bizmut, cyrkon, kobalt, nikiel, miedź, pallad, srebro, platyna, złoto, molibden, tantal, wolfram.